Centro de Documentación da AELG
Dos arquivos do Trasno - O grandor do mundo
Dieste, Rafael
Le: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007