Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Si o vello Sinbad volvese ás illas
Autor/a: Cunqueiro, Álvaro
Lugar de gravación: Museo Provincial de Lugo (Lugo)
Ano de gravación: 2007
Martín, Paco