Centro de Documentación da AELG
Recuperación dun discurso esquecido de Manuel Murguía
Rodríguez, Olivia
Fonte: Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 3. 2000