Centro de Documentación da AELG
Aproximación ás relacións literarias galego-catalanas. Noticias históricas e bibliográficas
Rodríguez, Olivia Juan Ribera Llopis
Fonte: Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 1. 1998