Centro de Documentación da AELG
Vicente Risco e La puerta de paja: Unha valiosa contribución á novela "católica" na posguerra española
Rodríguez, Olivia
Fonte: Revista de Literaturas Catalana, Gallega y Vasca. 1999