Olga
Patiño

Territorio acoutado
 Poesía
 novembro de 2017
 Edicións Espiral Maior. Con fotografías de Carlos Lorenzo