Centro de Documentación da AELG
Literatura vs. educación
Pena Presas, Montserrat
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)