Centro de Documentación da AELG
Dar raizames
Pena Presas, Montserrat
Fonte: Protexta 08, Outono 08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)