Centro de Documentación da AELG
Tres obras
Pena Presas, Montserrat
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)