Modesto
Fraga

Derrotas con raíces
 Poesía
 outubro de 2007
 Sotelo Blanco Edicións