Centro de Documentación da AELG
4. Que circunstancias biográficas te levaron ou facilitaron esas lecturas?
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Villar, Miro