Centro de Documentación da AELG
2. Cales son os referentes, as lecturas que alimentan a túa obra e que circunstancias biográficas chas facilitaron?
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Sande, Miguel