Centro de Documentación da AELG
Poema (Cap. Cruxol de amor e cofre dos olvidos)
Obra: Última fuxida a Harar
Autor/a: Avilés de Taramancos, Antón
Lugar de gravación: Casa do Concello (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Fernán-Vello, Miguel Anxo