Centro de Documentación da AELG
Cal ou cales son as lecturas que alimentan a túa obra? Cales pensas que te puideron influír en maior medida?
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
Queixas Zas, Mercedes