Centro de Documentación da AELG
A (intra)historia da lingua galega
17 de maio de 2002
Queixas Zas, Mercedes
Fonte: El Ideal Gallego