Centro de Documentación da AELG
O artellamento dunha política cultural
14 de maio de 2009
Queixas Zas, Mercedes
Fonte: Revista das Letras, nº 770 (maio 2009)