Centro de Documentación da AELG
Os rapaces coñecen os mesteres da literatura española pero non a nosa lírica medieval
Carme Vidal
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Guieiro Cultural, A Nosa Terra