Centro de Documentación da AELG
Pesos da memoria
Regueira, Mario
Fonte: Protexta 10, Primavera 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)