Centro de Documentación da AELG
Estudo de cretinismo
Lama, María Xesús
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)