Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: O club da calceta
Autor/a: Reimóndez, María
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Reimóndez, María