Centro de Documentación da AELG
Biobibliografía da autora
outubro de 2013
Reimóndez, María