Centro de Documentación da AELG
O xogo das cadeiras
8 de abril de 2011
Campo, Marica ; Canosa, María ; Casalderrey, Fina ; Castaño, Yolanda ; Caveiro, Laura ; González Fernández, Helena ; López Silva, Inma ; Marco, Aurora ; Moreda, Eva ; Nogueira, Chus ; Otero, Antía ; Queixas Zas, Mercedes ; Reimóndez, María ; Rodríguez, Olivia ; Romaní, Ana ; Val, Marga do ; Vega, Rexina ; Vilavedra, Dolores ; Villar, Helena
Fonte: www.elpais.com