Centro de Documentación da AELG
Nosoutras, protagonistas
Reimóndez, María
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)