Centro de Documentación da AELG
A soas no faiado
Reimóndez, María
Fonte: Protexta 03, Verán 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)