Centro de Documentación da AELG
A "raíña dos bandidos" á que lle quixeron roubar a voz
Reimóndez, María
Fonte: Protexta 01, Inverno 06-07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)