María
Reimóndez

Moda Galega
 Poesía (Poemario)
 2002
 Edicións Positivas