Centro de Documentación da AELG
O desexo da reescritura
Liñeira, María
Fonte: Protexta 02, Primavera 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)