Centro de Documentación da AELG
Viñetas de infancia
Lado, María
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)