Centro de Documentación da AELG
Piratas de terra
Lado, María
Fonte: Protexta 16, Outono 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)