Centro de Documentación da AELG
Conto para ler e para ver
Lado, María
Fonte: Protexta 15, Verán 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)