Centro de Documentación da AELG
Unha historia de aldea
Lado, María
Fonte: Protexta 12, Outono 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)