Centro de Documentación da AELG
Notas sobre o desastre
Lado, María
Fonte: Protexta 11, Verán 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)