Centro de Documentación da AELG
Entre serpes e homes
Lado, María
Fonte: Protexta 10, Primavera 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)