Centro de Documentación da AELG
Profunda mirada
Lado, María
Fonte: Protexta 09, Inverno 08-09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)