Centro de Documentación da AELG
Coñecéndomos a María Gallardo
Lado, María
Fonte: Protexta 08, Outono 08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)