Centro de Documentación da AELG
A seis anos do barco
Lado, María
Fonte: Protexta 08, Outono 08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)