Centro de Documentación da AELG
Así nace unha cidade
Lado, María
Fonte: Protexta 07, Verán 08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)