Centro de Documentación da AELG
O pasaxeiro de longas orellas
Lado, María
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)