Centro de Documentación da AELG
O outono da memoria
Lado, María
Fonte: Protexta 05, Inverno 07-08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)