Centro de Documentación da AELG
O salto de Harry
Lado, María
Fonte: Protexta 04, Outono 07(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)