Centro de Documentación da AELG
Fronteiras Curtas
Lado, María
Fonte: Protexta 02, Primavera 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)