Centro de Documentación da AELG
O dragón que sostén o mundo
Lado, María
Fonte: Protexta 01, Inverno 06-07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)