Centro de Documentación da AELG
Vaiamos, irmana, vaiamos dormir [Fernando Esquío]
Obra: Cantigas de amigo
Autor/a: Trobadores
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
González Refoxo, María dos Anxos