Centro de Documentación da AELG
"Son vocacionalmente un poeta provinciano"
Cebreiro, María do
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)