Centro de Documentación da AELG
Rosalía de Castro sen consenso
Cebreiro, María do
Fonte: Protexta 18, Verán 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)