(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Lembranzas da beleza triste
 Poesía
 xuño de 2003
 Edicións Espiral Maior