Centro de Documentación da AELG
Mans
Obra: Mans
Autor/a: DoCampo, Xabier P.
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Canosa, María