Centro de Documentación da AELG
2. Cales son os referentes da túa escrita?
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Canosa, María