Centro de Documentación da AELG
Que circunstancias biográficas che facilitaron esas lecturas?
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Canosa, María