Centro de Documentación da AELG
3. Cal ou cales son as lecturas que alimentan a túa obra? Cales pensas que te puideron influír en maior medida?
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Canosa, María